#

Progressief. Liberaal. Gezellig.

Doe mee met de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland!

#

Werkgroep Democratie: Burgemeesters, wees niet bang voor transparantie

14 november 2018

Op 20 november wordt besloten of de burger meer inspraak krijgt in de politiek. De Tweede Kamer stemt dan over het uit de grondwet halen van de benoeming van burgemeesters. Deze benoeming kan dan voortaan door middel van een gewone wet geregeld worden. Dit maakt de processen transparanter, democratischer en opener. Het is een grote kans om het bestel aan te passen aan de moderne tijd, wat hard nodig. De positie van ongekozen bestuurders staat terecht onder druk.

#

Team Noord-Amerika: Democraten winnen het Huis maar Trump wint waar het telt

Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de Democraten gaan een meerderheid van zetels halen in het huis van afgevaardigden (het Huis), de Amerikaanse Tweede Kamer. Van de 435 zetels lijken de Democraten er 229 te gaan halen. Hun winst lijkt niet meer dan logisch:  President Trump is impopulair, zijn “approval rating” is 42% en zijn “dissaproval rating” is 53%, netto -11% dus. Toch zullen de Democraten waarschijnlijk teleurgesteld zijn over de uitslag.

#

Vacatures Oriëntatiecommissie!

Op het Wintercongres in Eindhoven in februari zal de vacature voor Penningmeester in het Landelijk Bestuur weer opengesteld worden. Om deze procedure in goede banen te leiden zijn we op zoek naar aanvullingen in zowel de Zoekkant als de Advieskant van de Oriëntatiecommissie (OrCo). De OrCo is bij bestuursverkiezingen een onmisbare steun voor zowel de kandidaten, als de leden die een stem moeten uitbrengen. De OrCo heeft een zoekkant die zich vooral bezighoudt met het benaderen van potentiële kandidaten en het geven van voorlichting over wat het betekent om Landelijk Bestuur te doen. Daarnaast is er de advieskant. Zoals de naam al suggereert geeft deze kant op basis van een persoonlijk gesprek een advies aan de ALV over de geschiktheid van een kandidaat. Beide kanten van de OrCo bestaan uit 4 personen, waarvan elk jaar 2 mensen wisselen. De aanstelling is dus in principe voor 2 jaar.

#

Vacature team Politiek-Inhoudelijk Weekend

Op 22, 23 en 24 februari wordt het politiek-inhoudelijk weekend, oftewel het PI-weekend, weer georganiseerd. Wil je prominente sprekers uitnodigen en meehelpen met de organisatie van een tof politiek-inhoudelijk en gezellig weekend? Meld je dan per mail aan bij organisatie@jd.nl en politiek@jd.nl en stuur een korte motivatie mee waarom je in het PI-team wil. Doe dit uiterlijk 30 november om 23:59 uur.