#

Progressief. Liberaal. Gezellig.

Doe mee met de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland!

#

Krijg statiegeld voor jouw oude mobiele telefoon

28 november 2019

In het mobieltje dat jij thuis in de la hebt liggen zitten veel schaarse grondstoffen. De Jonge Democraten pleiten voor de invoering van statiegeld op mobiele telefoons. Om daar aandacht voor te vragen verzamelen we deze maand oude mobieltjes in. 

#

Schamen voor Netflix?

Nederland beschikt over de grootste datacenter hub van Europa: Amsterdam. En het dataverkeer groeit nog steeds als kool. Dit biedt kansen, maar ook uitdagingen. Zo is de hoeveelheid energie die deze data opslurpen enorm. 

#

Beste Jonge en oudere democraten,

Mijn naam is Annabel Broer en ik ben sinds september voorzitter van het jeugdig geweten van D66: de Jonge Democraten. Wij zijn een ontmoetingsplaats voor progressief-liberale jongeren. De vereniging waar onze leergierige leden zich verder ontwikkelen. Wij zijn de jongerentak die haar moederpartij verrijkt met vernieuwende ideeën en eerlijke kritiek. Of het nu gaat om maatschappelijke veranderingen zoals verhoging van de pensioenleeftijd en verlagen van de maximumsnelheid of om de interne gang van zaken, zoals de oproep voor meer discussie op congressen.

#

Maak Nederland koploper in de Europese energiehandel

De Jonge Democraten pleiten ervoor dat D66 de doelstelling om Nederland energieneutraal te maken loslaat. De ambitie moet plaatsmaken voor een Europese energiestrategie. Voor Nederland betekent dit dat we, als dichtbevolkt land, ook aan de klimaatdoelen kunnen voldoen als we duurzame energie elders opwekken of duurzaam inkopen. Dit betekent niet dat de klimaatdoelstellingen naar beneden kunnen worden bijgesteld, enkel dat we een deel van de investeringen naar het buitenland verplaatsen.