#

Politieke Werkgroepen

Politieke Werkgroepen

Een van de beste manieren om actief te worden bij de JD is om lid te worden van een van onze politieke werkgroepen. Deze werkgroepen organiseren thema-avonden, schrijven resoluties voor ons partijprogramma, en verbreden de kennis van de vereniging over hun onderwerp. Elke werkgroep wordt geleid door een portefeuillhouder. De portefeuillehouder wordt aangesteld door het Landelijk Bestuur en is de expert op zijn of haar thema. Meld je vandaag aan, en de portefeuillehouder zal contact met je opnemen over wanneer de volgende bijeenkomst is. Elke Jonge Democraat kan lid worden van een werkgroep; interesse in een onderwerp is alles wat je nodig hebt. 

Buitenlandse zaken

Charlotte Berends

Nederland is gericht op het buitenland voor handel, veiligheid en het versterken van mensenrechten. De Jonge Democraten geloven in het belang van internationale samenwerking. Een coherent buitenlandbeleid waarmee we onze positie in de wereld bepalen is dus onmisbaar. Werkgroep Buitenlandse Zaken (BuZa) maakt en vormt beleid en de visie van de Jonge Democraten met betrekking tot het buitenland.

Het is een actieve werkgroep die geregeld symposia, debatten en andere activiteiten organiseert, zoals paintballen volgens de regels van het internationaal humanitair recht. Elke eerste dinsdag van de maand komt de werkgroep bijeen in Utrecht. Om de maand is er een inhoudelijke sessie over een actueel thema.

Een snel veranderende wereld vraagt om nieuwe ideeën en initiatieven. Wil jij bijdragen aan deze werkgroep, of een keertje meepraten? Neem contact op met ons. Iedereen is welkom!

ph.buza@jd.nl 

Defensie & Internationale Veiligheid

Aron Vrieler

Door een toenemend aantal conflicten aan de grenzen van Europa, internationaal terrorisme en de sterk verslechterde verhoudingen met Rusland staat internationale veiligheid weer hoog op de politieke agenda. Dit brengt belangrijke vragen met zich mee. Moet er na jaren van bezuinigingen weer geïnvesteerd worden in de krijgsmacht en het internationale veiligheidsbeleid? Hoe kan Europa beter samenwerken op het gebied van veiligheid? Hoe moet de toekomstige krijgsmacht eruit zien als we rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, zoals digitale oorlogsvoering of robotisering? Spreken deze vragen jou aan, meld je dan aan voor de werkgroep Defensie & Internationale Veiligheid!

ph.defensie@jd.nl 

Democratie & Openbaar Bestuur

Wimer Heemskerk

Zowel binnen de Jonge Democraten als D66 lijkt de democratische hervormingen van de agenda verdwenen sinds de kroonjuwelen in de ijskast zijn geplaatst. Maar er is een hoop aan de hand. Je kunt de kranten niet open slaan of je hoort over de 'kloof' en het negatieve beeld van de volksvertegenwoordiging. De werkgroep Democratie houdt zich bezig met deze ontwikkelingen en zetten democratische vernieuwing weer op de agenda. 

ph.democratie@jd.nl 

Digitale Zaken

Joey Dreijer

Digitale zaken is een opkomend onderwerp dat steeds meer invloed heeft op onze samenleving. De digitale portefeuille gaat niet alleen over cybersecurity, privacy en netneutraliteit. Het gaat ook over de digitale economie, digitale ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg en overheidsvoorzieningen. Uber, crowdfunding, iPad Scholen, Massive Open Online Courses (MOOCs), het elektronisch patientendossier, e-government: allemaal onderwerpen die binnen de digitale portefeuille vallen. Ben jij geïnteresseerd in de toekomst van onze digitale samenleving en heb je ideeën over hoe het anders moet? Sluit je aan!

ph.digitaal@jd.nl 

Diversiteit en Participatie

Rosanne Joosse

De werkgroep Diversiteit en Participatie houdt zich bezig met onderwerpen aangaande diversiteit en participatie en  is op zoek naar leden die het leuk vinden om hiermee aan de slag te gaan. Hierbij kun je denken aan asielbeleid, vrouwenrechten, homorechten (in Rusland), positieve discriminatie, de positie van minderheden, maar ook de invloed van online media op de samenstelling van de samenleving. Kortom, het is een brede portefeuille en je krijgt veel ruimte om over verschillende onderwerpen mee te denken. De werkgroep streeft naar profilering van het onderwerp bij de Jonge Democraten door het organiseren van symposia, debatavonden, werkbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Voor meer informatie, neem contact op met ons!

ph.diversiteit@jd.nl 

Duurzaamheid

Bas Buise

De werkgroep Duurzaamheid houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen. Met name energie, milieu, voedsel en landbouw. De energievoorziening van de toekomst is een duurzame energievoorziening, wij denken na over hoe dit ingevuld zou moeten worden en hoe de transitie naar duurzame energie mogelijk kan worden gemaakt. Daarnaast speelt het voedselvraagstuk waar de werkgroep zich mee bezig houdt. Verdeling- en verspillingsproblemen en herkomst- en samenstellinginformatie hebben hier prioriteit. In de werkgroep wordt nagedacht over deze problematiek en de oplossingen hiervoor. Tot slot spreken wij uitvoerig over afval, het sluiten van kringlopen en het inrichten van ecosystemen.Het multidisciplinaire karakter van duurzaamheid volgend, zoeken wij de samenwerking met andere portefeuilles.

ph.duurzaamheid@jd.nl 

Economie, Financiën en Sociale Zaken

Ingmar Garrah

De werkgroep economie, financiën en sociale zaken is actief op een breed aantal onderwerpen. Hervormingen op de arbeidsmarkt, in de financiële sector of van het belastingstelsel? Wij houden ons ermee bezig. Daarnaast kijken wij naar ondernemerschap, innovatie en de concurrentiekracht van Nederland. Wil je meedenken of helpen met het organiseren van activiteiten, beleidsdiscussies, leerzame reizen of het schrijven van opinieartikelen? Word dan actief in de werkgroep!

ph.economie@jd.nl 

Europese Unie

Bas Steendam

De werkgroep Europese Unie kijkt verder dan de vraag of een Federaal Europa wenselijk is en ontwikkelt een roadmap die niet alleen een visie op de toekomst van de Europese Unie weergeeft, maar ook de mogelijke route beschrijft. Te vaak verzandt een discussie over de Europese Unie in het dogmatisch uitsluiten van mogelijkheden zonder de realiteit onder ogen te zien. De werkgroep probeert een balans te vinden tussen de realiteit van Europa als Unie van verschillende culturen en de wens van een meer democratisch en sterker Europa als wereldmacht. Wil je meer informatie neem dan contact op.

ph.eu@jd.nl 

Filosofie

Paul Bijenhof

De werkgroep Filosofie houdt zich bezig met de beginselen van de Jonge Democraten. Ze onderzoeken de verschillende soorten ideologieën om daarmee de positie van de Jonge Democraten te verhelderen.

ph.filosofie@jd.nl 

Kunst, Cultuur en Media

Michiel Lemmers

Kunst, Cultuur & Media heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij. Het kan shockeren en het vanzelfsprekende ter discussie stellen, maar daarnaast heeft het ook een verbindende werking. In de werkgroep Kunst, Cultuur & Media bespreken we alle facetten die onder dit beleidsterrein vallen. Van afschaffing van het omroepenbestel bij de NPO tot kunst- en cultuureducatie. Door met elkaar te discussiëren en samen de sector te verkennen proberen wij ons eigen progressieve standpunt in te nemen. Dus vind jij het leuk om mee te denken over kunstinstellingen, erfgoed of over een ander onderwerp? Sluit je aan bij deze werkgroep en draag bij aan de visie van de Jonge Democraten! 

ph.kunst@jd.nl 

Onderwijs en Wetenschap

Jetske Steenstra

Onderwijs en wetenschap zijn de bouwstenen van de samenleving en onmisbaar in een snel veranderende wereld. Maar hoe zit het onderwijssysteem precies in elkaar? En - nog belangrijker - hoe kan het beter? De werkgroep Onderwijs & Wetenschap houdt zich bezig met vraagstukken over onderwijs en wetenschapsbeleid. We organiseren bijeenkomsten en symposia, gaan op werkbezoeken en schrijven artikelen. Als werkgroeplid kun je snel inspringen op actuele ontwikkelingen, maar vormen we samen vooral een visie voor de lange termijn. Heb jij een goed idee over onderwijs en/of wetenschap en wil je meepraten? Ieder werkgroeplid wordt op zijn/haar eigen initiatief betrokken bij delen van de taken van de werkgroep. Alleen samen kunnen we immers het JD onderwijsgeluid intern en extern versterken. 

Wil je meepraten over kunstinstellingen, erfgoed of over een ander onderwerp? Sluit je aan bij deze werkgroep en draag bij aan de visie van de Jonge Democraten! 

ph.onderwijs@jd.nl 

Ruimte en Mobiliteit

Peet Wijnen

"God created the Earth, but the Dutch created the Netherlands." De werkgroep Ruimte & Mobiliteit denkt na over de inrichting van ons land. Vanuit verschillende invalshoeken leggen we de relatie tussen ruimtelijke vraagstukken en ons politiek gedachtegoed. Denk hierbij onder andere aan vraagstukken rondom de woningmarkt, (groot) stedelijke inrichting, natuurontwikkeling, bereikbaarheid en krimp, maar ook thema's segregatie, integratie, sociale cohesie en leefbaarheid. Meedenken of vragen? Neem contact op!

ph.ruimte@jd.nl 

Volksgezondheid

Bas ter Brugge

Gezondheidszorg is een van de belangrijkste thema’s in de Nederlandse politiek. Ouderenzorg en dure medicatie zijn onderwerpen die vaak langskomen in het debat.

De werkgroep Volksgezondheid denkt na over de inrichting van de gezondheidszorg in Nederland; van marktwerking in de zorg tot gedwongen anticonceptie en euthanasie bij voltooid leven.

Een goed voorbeeld wat je allemaal kan doen en bereiken bij de Jonge Democraten op het gebied van Volksgezondheid is License to Heal. Naar aanleiding van media berichtgeving over dure kankermedicatie hebben de Jonge Democraten een symposium georganiseerd over de betaalbaarheid van dure medicatie, zowel in Nederland als niet-Westerse landen. Op basis hiervan is een manifest geschreven en de samenwerking gezocht met andere Politieke Jongerenorganisaties, die het vrijwel allemaal ondersteunen. Deze samenwerking heet License to Heal en opereert nu zelfstandig. Op dit moment wordt het manifest gesteund door de academische ziekenhuizen en een groot aantal maatschappelijke organisaties, zoals KWF en de Hartstichting. Hoogtepunt was de aanbieding van het manifest aan de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer. D66 draagt deze standpunten uit dankzij moties en amendementen op hun verkiezingsprogramma.

Kortom vind je het leuk activiteiten te organiseren, persberichten te schrijven, echte politieke invloed uit te oefenen door middel van moties of na te denken over de toekomstige inrichting van de gezondheidszorg in Nederland? Dit kan dan binnen de werkgroep Volksgezondheid. Neem vooral contact op en lever een bijdrage!

ph.zorg@jd.nl 

Justitie

Desiree Klomp

De werkgroep Justitie houdt zich bezig met allerlei vragen, zoals bijvoorbeeld hoe criminaliteit en extremisme voorkomen kunnen worden en welke rechten een slachtoffer moet hebben in het strafproces. Aan de andere kant kan het ook gaan over het vormgeven van meerouderschap of het omgaan met vluchtelingen als gevolg van oorlog.  

Wat de werkgroep Justitie precies doet wordt door de werkgroepleden zelf bepaald. Denk bijvoorbeeld aan het discussiëren over actualiteiten, het schrijven van opiniestukken of het organiseren van een toffe activiteit. Lijkt het je leuk om mee te denken over hoe onze rechtsstaat vorm gegeven zou moeten worden of heb je een idee waarvan je vindt dat het op de politieke agenda (van de JD) zou moeten komen? Stuur dan vooral een mailtje naar ons en kom een keertje langs!

ph.justitie@jd.nl 

Sport

Christiaan Wever

Sport is voor meerdere redenen van groot belang voor onze maatschappij. Ten eerste zorgt het voor een actieve en gezonde samenleving, maar ten tweede is het ook een middel om mensen te binden en samen te brengen. Zoals Jet Bussemaker sprak: “sport houdt mens én maatschappij gezond”.

Om deze redenen is het naast politiek erg belangrijk om ons bezig te houden met beweging. Vanuit dit oogpunt zet de ‘Werkgroep Sport’ zich in voor het organiseren van sportieve activiteiten. Daarnaast besteden wij aandacht aan actualiteiten binnen de sportwereld. Tot slot komen inhoudelijke zaken aan bod, bijvoorbeeld door het schrijven van moties om het belang van sport naar voren te brengen in het politieke manifest. Politiek, sport, gezondheid en gezelligheid komen samen in deze werkgroep. Vind je beweging net zo essentieel en lijkt het je leuk om je hier voor in te zetten? Je bent altijd welkom om contact op te nemen!

ph.sport@jd.nl