#

Buitenlandse Zaken, EU & Defensie

Buitenlandse Zaken, EU & Defensie

De Jonge Democraten staan voor een eerlijk en transparant buitenlandbeleid dat is gericht op het beschermen van de belangen van Nederland en zijn bondgenoten, waarbij altijd de balans wordt gezocht tussen handel, samenwerking en de bevordering van internationale rechtsorde. De Jonge Democraten kiezen overtuigd voor internationale samenwerking om universele mensenrechten, vrede en veiligheid, en vrije en eerlijke wereldhandel te bevorderen, zij het binnen de kaders van de Europese Unie, de Verenigde Naties of de NAVO. De Jonge Democraten roepen op tot verdergaande integratie van het buitenlandbeleid in internationaal verband, zonder hierbij de Nederlandse belangen uit het oog te verliezen.

De afgelopen decennia is Nederland op alle fronten nauwer verweven met andere lidstaten van de Europese Unie. Dit is een onoverkomelijke ontwikkeling, zelfs noodzakelijk. In een wereld waar bestaande grenzen en barrières steeds meer vervagen, kan Nederland niet als kleine natiestaat alle belangen van haar burgers behartigen . De Jonge Democraten erkennen dit, en moedigen versterking en verduurzaming van de samenwerking tussen de staten van Europa aan.

In ons Politiek Programma kun je meer lezen over dit thema in de hoofdstukken Europese UnieBuitenlandse Zaken en Defensie en Internationale Veiligheid.
Wil jij meedenken over Buitenlandse Zaken, de Europese Unie of Defensie? Sluit je dan aan bij de werkgroepen Buitenlandse Zaken, Europese Unie of Defensie & Internationale Veiligheid!