#

Economie & Sociale Zaken

Economie & Sociale Zaken

Arbeidsmarkt

In een steeds sneller wordende en globaliserende wereld moeten werknemers en bedrijven de ruimte krijgen om wendbaar te zijn. Tegelijkertijd dienen we ook te waken voor groepen die buitenspel dreigen te raken. Juist in deze tijd is het des te belangrijker dat kwetsbare groepen zo goed mogelijk worden opgevangen en zo effectief mogelijk worden begeleid naar nieuw werk. De Jonge Democraten zien graag een goed doorstromende en wendbare arbeidsmarkt waarin iedereen de kans heeft op een inkomen. Op die manier streven wij naar gelijke kansen voor iedereen, terwijl we tegelijkertijd stimulerende prikkels voor werk en talent in stand houden.

Financieel-economisch beleid

De overheid kan een belangrijke rol spelen in het reguleren van economische pieken en dalen. Wanneer het economisch tegenzit moet de begroting ruimte bieden om economische groei aan te jagen door het doen van directe investeringen of het verlagen van de belastingdruk. Dit kan er echter voor zorgen dat tekorten onhoudbaar hoog oplopen in slechte economische tijden en vrijwel niemand wil bezuinigen in goede economische tijden. Om dit te voorkomen pleiten de Jonge Democraten voor een vaste norm van 3% voor het begrotingstekort, waar slechts in een beperkt aantal situaties van mag worden afgeweken.

In ons Politiek Programma kun je meer lezen over dit thema in het hoofdstuk Economie.
Denk mee over deze onderwerpen in de w
erkgroep Economie, Financiën en Sociale Zaken.