#

Kennismaken met de JD

Kennismaken met de JD

Van harte welkom bij de Jonge Democraten, ook wel bekend als ‘de JD’. Wij beschrijven onszelf als een groep politiek geïnteresseerde jongeren, die met ongeveer 5.500 leden samen een progressief-liberaal geluid in de maatschappij nastreven. Onze deuren staan open voor iedereen van 12 tot 30 jaar die zich in meer-of-mindere mate actief de politiek wil verkennen. Alle onderwerpen die worden aangesneden in de politiek komen ter sprake. Van het beschermen van het klimaat tot aan de gekozen burgemeester en van het legaliseren van drugs tot aan de pensioenen.

Gezelligheid en ontwikkeling

Hoewel het bovenstaande zeker de lading dekt van wat de Jonge Democraten zijn, krijg je een vollediger beeld als je het vraagt aan onze leden. Wat je zou horen is dat de JD een groep vrienden is waar iedereen zich thuis voelt, waar leden moeite doen om contact te leggen met elkaar en waar niemand buitengesloten wordt. Als lid wordt je gestimuleerd om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen en te delen. Scholing en vorming zijn namelijk essentiële onderdelen van de vereniging. We zijn allemaal jong en de JD is de ideale plek om nieuwe dingen te proberen en een hoop bij te leren. En, niet onbelangrijk, naast al het inhoudelijke blijft er genoeg tijd over voor borrels, sociale gelegenheden en gezelligheid.

Progressief-liberaal 

Naast de goede sfeer en de vele mogelijkheden voor zelfontwikkeling zijn onze politieke idealen natuurlijk ook essentieel. De JD is een progressief-liberale vereniging. We verkennen grenzen, en waar nodig verleggen we ze. Altijd vanuit het idee dat mensen zo veel mogelijk vrijheid moeten hebben om zichzelf te ontplooien. We moeten vertrouwen op de eigen kracht van mensen, maar nooit vergeten dat iedereen een steuntje in de rug verdient wanneer dat nodig is. Vaak kiest de vereniging hier voor een pragmatische, nuchtere aanpak: niet gedreven vanuit dogmatische ideologie, maar met de erkenning dat geen situatie hetzelfde is.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat we voorstander zijn van het sociaal leenstelsel. Mensen die het geld nodig hebben moet voldoende studiefinanciering krijgen, maar als je het zelf kunt bekostigen hoeft de overheid niet te betalen. Dat geld kan dan gestoken worden in beter onderwijs. In plaats van streng straffen bij drugsgebruik, kiezen we voor betere voorlichting en begeleiding, afgestemd op de omstandigheden van de gebruiker.

Politieke kansen & D66

De Jonge Democraten zijn een jongerenorganisatie verbonden met D66. Dit betekent dat we bepaalde zaken samen regelen (zoals bijvoorbeeld de ledenadministratie), en veel van onze leden zijn zowel lid van de JD als van D66. Maar op veel onderwerpen is de JD liberaler dan onze ‘moederpartij’, en sommige ideeën van D66 eerst worden voorgesteld op landelijke congressen van de Jonge Democraten. Het wijzigen van de wet over bloeddonatie is bijvoorbeeld ontstaan vanuit een initiatief van de JD. Dankzij de inzet van onze leden speelt de JD nog altijd een belangrijke rol in het debat over de pensioenen in Nederland.

Actief zijn bij de JD is ook een goede startpunt voor een politieke carrière. Jan Paternotte, Rob Jetten en Salima Belhaj zijn bijvoorbeeld allemaal ooit gestart als leden van het Landelijk Bestuur van de Jonge Democraten. Ook in de bredere politiek spelen politieke jongerenorganisaties een belangrijke rol: Premier Rutte was ooit voorzitter van de JOVD, voormalig minister Jan Kees de Jager was lid van het CDJA en Jesse Klaver van DWARS. Als vereniging ondersteunen we Jonge Democraten die politiek actief willen worden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen werken we bijvoorbeeld naar ‘Een Jonge Democraat In Elke Gemeenteraad’.

Langskomen

De JD is dus de ideale plek voor jouw politieke start als liberale jongere. Om de Jonge Democraten echt te leren kennen kun je het best een keer langskomen. Dankzij onze 10 afdelingen hebben we overal in het land activiteiten, dus ook bij jou in de buurt. In de kalender kun je zien wat er binnenkort te doen is. Daarnaast organiseren we iederen herfst een introductieweekend en ieder voorjaar een introductiedag, waar je op een leuke manier de JD en de politiek kunt leren kennen. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd contact opnemen. Als je enthousiast bent geworden kun je direct lid worden.